Don't say never mind

U vedeckých pracovníkov sa počíta s tým, že ovládajú výrazy svojho odboru aj v cudzom jazyku. Ukazuje sa však, že vedci majú značné problémy so všeobecnou slovnou zásobou (Howarth 1998b; Oakey 2002b; Williams 2005; Granger a Meunier 2008; Laso. 2009; Mungra a Webber 2010) a najmä lexikogramatickým kontextom. 
Pretože angličtina je vo vedeckej komunite medzinárodným jazykom, vedeckí pracovníci musia správne kombinovať slová pri výstavbe článku tak, aby ich práce dosahovali zodpovedajúcu úroveň a nevykazovali nežiaduce účinky (nesprávnu interpretáciu prezentovaných záverov). 
V humanitných vedách je bežnou praxou spoluautorstvo výskumníka a štatistu, ktorý dá záverom výskumu štatistický rozmer nevyhnutný pre čo najobjektívnejšiu interpretáciu výsledkov. 
Ak sa už vedecký pracovník rozhodne preložiť si článok sám, nevyhnutnou podmienkou kvality výstupu po jazykovej stránke je jeho revízia lingvistom. V praxi sa stretávame s názorom, že k autorskému prekladu sa vedeckí pracovníci uchyľujú z dôvodu „vysokej odbornosti textu“, kde sa obávajú, že korektor nemá kompetenciu ju zachovať. Ide tu o nepochopenie funkcie jazykového korektora.
Tak, ako výrobok predáva obal, nosnú myšlienku Vášho výskumu predáva text ;-)