ABSTRAKT

ABSTRAKT

EUR 15.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
3

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu, ktorou autor čitateľa v skratke informuje o téme svojej záverečnej/kvalifikačnej práce. Abstrakt sa zverejňuje v databázových systémoch, povinne sa uvádza v slovenskom jazyku a v niektorom zo svetových jazykov.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Abstrakt obsahuje meno autora, názov bakalárskej, diplomovej, rigoróznej, doktorandskejdizertačnej, rigoróznej, habilitačnej či inej záverečnej - práce, názov vysokej školy, kde autor študuje, fakultu vysokej školy, katedru vysokej školy, meno školiteľa, stupeň odbornej kvalifikácie, rok odovzdania práce a počet strán. V abstrakte sa tiež uvádzajú kľúčové slová oblasti zamerania záverečnej práce.

  Čo robiť, ak potrebujete preklad abstraktu.

  Preklad abstraktu nie je úradným prekladom. V lingvistickej spoločnosti ILUMINATA ho však spravidla vyhotovujú úradní prekladatelia, alebo prejde ich korekciou.

  Čo robiť, keď potrebujem preklad abstraktu?

  1. E-verziu abstraktu určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  2. Zvoľte Zvolíte cieľový jazyk prekladu.

  3. Obdržíte e-faktúru.

  4. Preklad abstraktu Vám pošleme do 24 hod. od pripísania Vašej úhrady na náš účet.  

Súvisiace produkty