APOSTILA

APOSTILA

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
4

Často dopytovaným druhom prekladu je preklad apostily z cudzieho do slovenského jazyka. http://www.minv.sk/?apostille

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad apostily/apostilu. 

  Úradný preklad apostilu je nutné zviazať s listinou, ku ktorej je apostil pripojený.  

  Oficiálny preklad apostily pozostáva z viacerých strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad apostily objednáva. 

  Druhá strana:  apostil 

  Tretia strana: preklad apostilu do slovenského jazyka alebo naopak, do cudzieho jazyka iného ako angličtina

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu apostilu pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď mám k dispozícii dokument, ktorého apostilu potrebujem dať preložiť?

  1. Je potrebné naskenovať celý dokument opatrený apostilou.  

  2. Sken listiny určenej na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvoľte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia apostilovaného dokumentu Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad apostily do slovenského jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: 

  1. je potrebné doručiť  sken celej apostilovanej listiny jedným z vyššie uvedených spôsobov, zvoliť cieľový jazyk a poskytnúť nám svoje údaje 

  2. obdržíte e-faktúru

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť po našej notifikácii zvyčajne do 48 hod. od pripísania Vašej úhrady na náš účet

  4. nezabudnite doniesť originál listiny na zviazanie s prekladom.   

   

Súvisiace produkty