VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

VYPOČÍTAŤ CENU
Na požiadanie
Individuálny produkt
15

Ako postupovať, ak potrebujete preklad výpisu z obchodného registra. Samotný výpis si môžete pozrieť na www.orsr.sk. Obchodný register na internete zobrazuje výpis z OR, ktorý je dôkazom o existencii spoločnosti a ako register firiem o nich poskytuje všetky základné informácie.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Úradný preklad výpisu z obchodného registra si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad výpisu z obchodného registra pozostáva z viacerých strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Obchodné meno a sídlo právnickej osoby, ktorá preklad výpisu z obchodného registra objednáva alebo spoločnosti uvedenej vo výpise z obchodného registra.   

  Nasleduje originál výpisu z obchodného registra 

  Výpis z obchodného registra môžete získať na pošte, u notára alebo na registrovom súde. 

  K originálu výpisu sa prikladá preklad výpisu z obchodného registra do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Poslednú stranu úradného prekladu výpisu z obchodného registra tvorí prekladateľská doložka v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď už mám výpis z obchodného registra?

  1. Naskenujte všetky strany výpisu. 

  2. Sken výpisu určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia výpisu z obchodného registra Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad výpisu z obchodného registra do nemčiny s osobným vyzdvihnutím v Poprade

  Vybavenie: 

  1. sken výpisu pošlite na iluminata@iluminata.sk

  2. obdržíte e-faktúru

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dohody s manažérom kancelárie v Poprade (0950 523 682) spravidla do 48 hod. od pripísania úhrady na náš účet.

  4. nezabudnite doniesť originál výpisu z obchodného registra na zviazanie s prekladom   

Súvisiace produkty