VYSVEDČENIE

VYSVEDČENIE

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
20

Preklad vysvedčenia je napr. potrebný na pokračovanie v štúdiu na strednej alebo vysokej škole v zahraničí.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Čo robiť, ak potrebujete preklad vysvedčenia. 

  Úradný preklad vysvedčenia si vyžaduje zviazať preloženú listinu s jeho kópiou overenou notárom. 

  Oficiálny preklad vysvedčenia má štyri strany, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad vysvedčenia objednáva alebo osoby uvedenej na vysvedčení. 

  Druhá strana:  notárom overená kópia vysvedčenia 

  Kópie určené na preklad, teda na použitie v zahraničí, musí overiť samotný notár, nie osoba poverená notárom. 

  Niektoré verejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie, tzv. superlegalizáciu.

  V takom prípade nie je možné použiť notárom overenú kópiu vysvedčenia, ministerstvu je potrebné predložiť originál.  

  Vysvedčenie superlegalizujeMinisterstvo školstva (https://www.minedu.sk/apostille-superlegalizacia/), pokiaľ je určené do štátov Haagskeho dohovoru. 

   

  Pre ostatné štáty Ministerstvo školstva potvrdí doklady k legalizácii konzulárnym odborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Následne doklad preloží súdny prekladateľ, ktorého osvedčí krajský súd. Odtiaľ ide doklad späť na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Na ďalšie použitie je potrebné superlegalizovať dokument veľvyslanectvom alebo konzulátom štátu, v ktorom má byť vysvedčenie použité (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/doklad-vydany-v-sr-na-pouzitie_v-cudzine).

  Tretia strana: preklad vysvedčenia do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu vysvedčenia pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na zadnú stranu posledného listu prekladu cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

   

  Čo robiť, keď už mám super legalizovanévysvedčenie?

  1. Je potrebné naskenovať všetky strany notárom overeného / superlegalizovaného vysvedčenia. 

  2. Sken vysvedčenia určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia vysvedčenia Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

   

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad vysvedčenia do nemčiny s osobným vyzdvihnutím v Poprade

  Vybavenie: listinu určenú na preklad odovzdáte v kancelárii ILUMINATA s.r.o. na Námestí sv. Egídia 18/41 (budova Alfa) v čase od 8:30 hod. do 16:30 hod., kde zaplatíte zálohu.     

  O tom, že Váš preklad je pripravený na odovzdanie Vás budeme informovať zvyčajne do 24 hod. 

   

Súvisiace produkty