Podmienky používania webových stránok

S účinnosťou od 1. januára 2019

Používaním www.najrychlejsipreklad.sk súhlasíte s podmienkami, ktorými sa webová stránka riadi.

Autorské právo 2018 ILUMINATA EXIM LTD s.r.o.

Všetok obsah a informácie na webových stránkach spoločnosti ILUMINATA sú chránené autorským právom. Žiadna časť obsahu na www.iluminata.sk, www.najrychlejsipreklad.sk alebo www.translatecee.com nemôže byť reprodukovaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom bez výslovného písomného súhlasu ILUMINATA EXIM LTD s.r.o.

Poskytovanie informácií z právnych dôvodov

Informáciu o Vašom používaní našich webových stránok môžeme poskytnúť pokiaľ to vyžaduje zákon, súdny príkaz alebo súdne nariadenie adresované ILUMINATA EXIM LTD s.r.o. ako prevádzkovateľovi stránok.

Celosvetové poskytovanie našich produktov

Dodanie našich produktov do niektorých krajín môže byť obmedzené. Ak si želáte doručiť produkt mimo EÚ, pred zadaním Vašej objednávky nás, prosím, kontaktujte mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

Bezpečnostná politika

Dodržiavame požiadavky nariadenia GDPR a zhromažďujeme len toľko údajov, koľko je potrebných na čo najefektívnejšie používanie našich stránok. Internetová stránka obsahuje bezpečnostné opatrenia, ktoré pomáhajú chrániť Vami poskytnnuté údaje pred stratou, zneužitím a pozmenením. Keď prostredníctvom webovej stránky odosielate citlivé informácie, tieto sú chránené v online aj off-line režime technológiou Secure Socket Layer (SSL), čo je všeobecne uznávaný štandard na ochranu poskytnutých osobných údajov, a to počas prenosu aj po prijatí.

Partner na realizáciu úhrad

Realizáciou platby poskytujete partnerovi spoločnosti ILUMINATA EXIM LTD s.r.o., firme Braintree, ktorá patrí do portfólia PayPal, výslovný súhlas so spracovaním Vašej platby v prospech našej spoločnosti pri zakúpení našich produktov.

Rozhodné právo a Jurisdikcia

Internetové stránky ILUMINATA sú prevádzkované spoločnosťou ILUMINATA EXIM LTD s.r.o. z jej pobočiek na Slovensku. Všetky záležitosti súvisiace s vaším prístupom alebo používaním akejkoľvek webovej stránky ILUMINATA sa riadia slovenským právom, resp. právnymi predpismi Európskej únie.