Preklad NOTÁRSKej ZÁPISNICe

Preklad NOTÁRSKej ZÁPISNICe

VYPOČÍTAŤ CENU
Na požiadanie
Individuálny produkt
24

je zápisnica, ktorú spisuje notár buď o právnych úkonoch alebo ako osvedčenie rôznych právnych skutočností.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Notárska zápisnica je zápis

  buď o právnych úkonoch právnickým či fyzickým osobám na základe ich vyhlásenia (tzv. notárska zápisnica o právnych úkonoch),

  alebo na žiadosť právnickej či fyzickej osoby ako osvedčenie o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, o vyhlásení o vydržaní a o iných skutočnostiach, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky (okrem vidimácií, legalizácií a osvedčení, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, pretože na tieto tri typy osvedčení sa namiesto notárskej zápisnice používa osvedčovacia doložka).

  Ako postupovať, ak potrebujete preklad ročného zúčtovania preddavkov na daň

  Úradný preklad notárskej zápisnice si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad notárskej zápisnice prekladateľ zviaže s originálom trikolórou a listinu opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby, alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá preklad notárskej zápisnice objednáva alebo osoby uvedenej v zápisnici. 

  Ďalšie strany:  notárska zápisnica

  Nasledujúce strany: preklad notárskej zápisnice do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Posledná strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu notárskej zápisnice pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

   

  Čo robiť, keď už mám od zamestnávateľa ročné zúčtovanie preddavkov na daň?

  1. Notársku zápisnicu je potrebné naskenovať. 

  2. Sken notárskej zápisnice určenej na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia notárskej zápisnice Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

   

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad notárskej zápisnice do francúzskeho jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: 

  1. notársku zápisnicu doručíte do kancelárie ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 

  2. zaplatíte zálohu vo výške 50% ceny prekladu a vypíšete objednávkový formulár. 

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dodacieho termínu oznámenom na mieste, alebo Vám ho pošleme prvou triedou doporučene na adresu, ktorú nám na tento účel poskytnete v prípade, že celú cenu prekladu vyplatíte pri jeho objednaní.

   

Súvisiace produkty