Preklad POTVRDENIa O TRVALOM POBYTE

Preklad POTVRDENIa O TRVALOM POBYTE

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
8

Potvrdenie Vám vydajú na príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne. Potvrdenie si môžete vyžiadať sami za seba alebo aj za členov rodiny pod podmienkou, že Váš manžel/ka má rovnaký trvalý pobyt ako Vy. V prípade dieťaťa do 18 rokov môžete požiadať o potvrdenie, len ak ste zákonným zástupcom dieťaťa. Na vydanie potvrdenia pre nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, ktorého ste zákonným zástupcom a ktoré má rovnaký trvalý pobyt ako Vy, musíte priložiť potvrdenie o návšteve školy.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad potvrdenia o trvalom pobyte

  Úradný preklad potvrdenia o trvalom pobyte si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad potvrdenia o trvalom pobyte pozostáva zo štyroch strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad potvrdenia o trvalom pobyte sama objednáva alebo osoby uvedenej v potvrdení. 

  Druhá strana:  potvrdenie o trvalom pobyte

  Tretia strana: preklad potvrdenia o trvalom pobyte do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu potvrdenia o trvalom pobyte pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď už mám potvrdenie o trvalom pobyte?

  1. Potvrdenie o trvalom pobyte je potrebné naskenovať. 

  2. Sken potvrdenia o trvalom pobyte určenom na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia potvrdenia o trvalom pobyte Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad potvrdenia o trvalom pobyte do nemeckého jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: 

  1. potvrdenie o trvalom pobyte doručíte do kancelárie ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 

  2. zaplatíte zálohu vo výške 50% ceny prekladu a vypíšete objednávkový formulár. 

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dodacieho termínu oznámenom na mieste, alebo Vám ho pošleme prvou triedou doporučene na adresu, ktorú nám na tento účel poskytnete v prípade, že celú cenu prekladu vyplatíte pri jeho objednaní.

  4. nezabudnite doniesť originál potvrdenia.   

Súvisiace produkty