Preklad LEKÁRSKej SPRÁVy

Preklad LEKÁRSKej SPRÁVy

VYPOČÍTAŤ CENU
Na požiadanie
Individuálny produkt
7

Prepúšťacia správa / Výmenný list – poukaz- nález Lekárska prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúci lekár pri poskytovaní ústavnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pozri http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-576#p9

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad lekárskej správy, resp. prepúšťacej správy alebo potvrdenia o ošetrení vystavenom na výmennom lístku, alebo doklade o práceneschopnosti

  #potvrdenie o ošetrení#výmenný lístok#práceneschopnosť

  Úradný preklad lekárskej správy si (zo skúseností z praxe) nevyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad lekárskej správy pozostáva z viacerých strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad prepúšťacej správy objednáva alebo osoby, ktorej sa správa týka.  

  Druhá strana:  lekárska správa / výmenný lístok – nález 

  Tretia strana: preklad lekárskej správy do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu prepúšťacej správy pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď mám k dispozícii lekársku správu?

  1. Lekársku správu je potrebné naskenovať. 

  2. Sken lekárskej správy určenej na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia lekárskej správy Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad lekárskej správy do holandského jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: 

  1. je potrebné doručiť sken lekárskej správy jedným z vyššie uvedených spôsobov, zvoľte cieľový jazyk a poskytnite nám svoje údaje 

  2. obdržíte e-faktúru

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť po našej notifikácii zvyčajne do 48 hod. od pripísania Vašej úhrady na náš účet

  4. nezabudnite doniesť originál lekárskej správy na zviazanie s prekladom pokiaľ od Vás nedostaneme pokyn zviazať už obdržaný sken.   

Súvisiace produkty