Preklad POTVRDENIa O NÁVŠTEVE ŠKOLY

Preklad POTVRDENIa O NÁVŠTEVE ŠKOLY

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
12

je potrebné doložiť pri žiadaní prídavku na dieťa alebo daňového bonusu, či na iné úradné účely.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad potvrdenia o návšteve školy? 

  Úradný preklad potvrdenia o návšteve školy si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad potvrdenia o návšteve školy pozostáva zo štyroch strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad potvrdenia o návšteve školy sama objednáva, alebo rodiča či zákonného zástupcu žiaka/študenta.

  Druhá strana:  potvrdenie o návšteve školy

  Tretia strana: preklad potvrdenia o návšteve školy do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu potvrdenia o návšteve školy pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď mám potvrdenie o návšteve školy a chcem ho dať preložiť?

  1. Potvrdenie o návšteve školy je potrebné naskenovať. 

  2. Sken potvrdenia o návšteve školy určenom na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk 

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia potvrdenia o návšteve školy Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad potvrdenia o návšteve školy do slovenského jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: 

  1. potvrdenie o návšteve školy doručíte do kancelárie ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 

  2. zaplatíte zálohu vo výške 50% ceny prekladu a vypíšete objednávkový formulár. 

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dodacieho termínu oznámenom na mieste, alebo Vám ho pošleme prvou triedou doporučene na adresu, ktorú nám na tento účel poskytnete v prípade, že celú cenu prekladu vyplatíte pri jeho objednaní.

  4. nezabudnite doniesť originál potvrdenia na zviazanie s prekladom.  

Súvisiace produkty