Preklad (PRACOVNej) ZMLUVy

Preklad (PRACOVNej) ZMLUVy

VYPOČÍTAŤ CENU
Na požiadanie
Individuálny produkt
9

je dokument zakladajúci pracovný pomer. Uzatvára sa v písomnej forme medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Samozrejme, preložíme Vám akúkoľvek, nielen pracovnú zmluvu.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad pracovnej zmluvy

  Úradný preklad pracovnej zmluvy si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad pracovnej zmluvy pozostáva z viacerých strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad pracovnej zmluvy sama objednáva alebo osoby uvedenej v pracovnej zmluve. 

  Ďalšie strany: pracovná zmluva v pôvodnom jazyku

  Nasleduje: preklad pracovnej zmluvy do cieľového jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Posledná strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu pracovnej zmluvy pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď už mám k dispozícii originál pracovnej zmluvy na preklad?

  1. Pracovnú zmluvu je potrebné naskenovať. 

  2. Sken pracovnej zmluvy určenej na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia pracovnej zmluvy Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad pracovnej zmluvy do slovenského jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: 

  1. pracovnú zmluvu doručíte do kancelárie ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 

  2. zaplatíte zálohu vo výške 50% ceny prekladu a vypíšete objednávkový formulár. 

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dodacieho termínu oznámenom na mieste, alebo Vám ho pošleme prvou triedou doporučene na adresu, ktorú nám na tento účel poskytnete v prípade, že celú cenu prekladu vyplatíte pri jeho objednaní.

  4. nezabudnite doniesť originál pracovnej zmluvy.   

Súvisiace produkty