Preklad ÚMRTNého LISTu

Preklad ÚMRTNého LISTu

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
23

Doklad o úmrtí osoby.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Elektronická služba Žiadosť o vydanie úradného výpisu (duplikátu) matričného dokladu je dostupná v sekcii Nájsť službu alebo priamo na portáli Ministerstva vnútra SR.

  Praktická rada

  Na to, aby ste mohli využívať elektronické služby, musíte vlastniť občiansky preukaz s čipom. Pri jeho vydávaní si požiadajte o bezpečnostný osobný kód, ktorý budete potrebovať pri prihlasovaní sa k službe. Zároveň si požiadajte aj o bezplatné nahratie podpisových certifikátov na elektronický čip občianskeho preukazu, ktoré využijete pri tvorbe kvalifikovaného elektronického podpisu. Aby bola žiadosť o vydanie úradného výpisu matričného dokladu prostredníctvom elektronickej služby akceptovaná,  musí byť podpísaná kvalifikovaného elektronickým podpisom.

  Na prihlasovanie k službe budete potrebovať aplikáciu na prihlasovanie (eID Klient), aplikáciu pre čítačky čipových kariet  a aplikáciu na podpisovanie a vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES). Spomínané aplikácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.

  Pri elektronickej službe vyplníte formulár, v ktorom si zvolíte formu doručenia vyhotoveného úradného výpisu (poštou alebo osobným prevzatím). Elektronický formulár podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom. Za vybavenie služby musíte uhradiť správny poplatok, ktorý je určený sadzobníkom správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z. z o správnych poplatkoch. Pri elektronickom podaní je poplatok znížený na polovicu, to znamená, že za uvedenú elektronickú službu zaplatíte poplatok vo výške 2,50 eura.

   

  Ako postupovať, ak potrebujete preklad úmrtného listu. 

  Úradný preklad úmrtného listu si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad úmrtného listu pozostáva zo štyroch strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad úmrtného listu objednáva. 

  Druhá strana:  rovnopis alebo duplikát úmrtného listu. 

  Tretia strana: preklad úmrtného listu do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu úmrtného listu pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

   

  Čo robiť, keď už mám úmrtný list?

  1. Úmrtný list je potrebné naskenovať. 

  2. Sken úmrtného listu určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia úmrtného listu Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

   

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad úmrtného listu do angličtiny s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: na počkanie v kancelárii ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. oproti telefonickej rezervácii termínu na čísle 0903 615 028. 

  Po rezervácii termínu pošlete scan prekladu. 

  Obdržíte e-faktúru. 

  Preklad si môžete vyzdvihnúť do 1 hod. od pripísania úhrady na náš účet.

  Nezabudnite doniesť originál na zviazanie.   

Súvisiace produkty