Preklad ROČNÉho ZÚČTOVANIa DANE

Preklad ROČNÉho ZÚČTOVANIa DANE

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
17

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak oň zamestnanec požiada v zákonom stanovenej lehote a predloží k jeho vykonaniu všetky potrebné doklady. Zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť doklad o vyplatení príjmu zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad ročného zúčtovania preddavkov na daň

  Úradný preklad ročného zúčtovania preddavkov na daň si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad ročného zúčtovania preddavkov na daň pozostáva zo štyroch strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad ročného zúčtovania preddavkov na daň sama objednáva alebo osoby uvedenej v zúčtovaní. 

  Druhá strana:  ročné zúčtovanie preddavkov na daň

  Tretia strana: preklad ročného zúčtovania preddavkov na daň do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu ročného zúčtovania preddavkov na daň pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

   

  Čo robiť, keď už mám od zamestnávateľa ročné zúčtovanie preddavkov na daň?

  1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň je potrebné naskenovať. 

  2. Sken ročného zúčtovania preddavkov na daň určenom na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia ročného zúčtovania preddavkov na daň Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

   

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad ročného zúčtovania preddavkov na daň do nemeckého jazyka s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: 

  1. ročné zúčtovanie preddavkov na daň doručíte do kancelárie ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. 

  2. zaplatíte zálohu vo výške 50% ceny prekladu a vypíšete objednávkový formulár. 

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dodacieho termínu oznámenom na mieste, alebo Vám ho pošleme prvou triedou doporučene na adresu, ktorú nám na tento účel poskytnete v prípade, že celú cenu prekladu vyplatíte pri jeho objednaní.

   

   

Súvisiace produkty