Preklad VÝPISu Z REGISTRA TRESTOV

Preklad VÝPISu Z REGISTRA TRESTOV

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
16

Výpis z registra trestov je dokladom o Vašej trestnej bezúhonnosti.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad výpisu z registra trestov. 

  Úradný preklad výpisu z registra trestov si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad výpisu z registra trestov pozostáva zo šiestich strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad výpisu z registra trestov sama objednáva alebo osoby uvedenej vo výpise z registra trestov.   

  Druhá a tretia strana:  výpis z registra trestov a osvedčovacia doložka 

  Ide o doklad vystavený na pobočke Slovenskej pošty. 

  Osobne je možné podať žiadosť o výpis z registra trestov na Generálnej prokuratúre (https://www.genpro.gov.sk/register-trestov-12ad.html) a v obciach, ktoré vedú matriku. 

  Štvrtá a piata strana: preklad výpisu z registra trestov do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Šiesta strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu výpisu z registra trestov pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

   

  Čo robiť, keď už mám výpis z registra trestov?

  1. Naskenujte všetky strany výpisu. 

  2. Sken výpisu určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk.

  3. Zvoľte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia výpisu z registra trestov Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

   

  PRÍKLAD: 

   

  Požiadavka: preklad výpisu z registra trestov do taliančiny s osobným vyzdvihnutím v Žiline

   

  Vybavenie: 

  1. sken výpisu pošlite na zilina@iluminata.sk

  2. obdržíte e-faktúru

  3. preklad si môžete vyzdvihnúť podľa dohody s našou obchodnou zástupkyňou v Žiline, (0902 217 997), spravidla do 48 hod. od pripísania úhrady na náš účet.

  4. nezabudnite doniesť originál výpisu z registra trestov na zviazanie s prekladom   

   

Súvisiace produkty