Preklad RODNého LISTu

Preklad RODNého LISTu

EUR 25.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
10

Rodný list je doklad o narodení dieťaťa, ktorý v Slovenskej republike zakladá jeho občianstvo a určuje, kto sú jeho rodičia.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Ako postupovať, ak potrebujete preklad rodného listu. 

  Úradný preklad rodného listu si vyžaduje zviazať preloženú listinu s originálom. 

  Oficiálny preklad rodného listu pozostáva zo štyroch strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad rodného listu sama objednáva alebo osoby uvedenej v rodnom liste. 

  Druhá strana:  rovnopis alebo duplikát rodného listu. 

  Ide o doklad vystavený v Slovenskej republike. Rodné listy vydáva matrika alebo osobitná matrika.

  Verejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie pred orgánmi cudzieho štátu alebo pred orgánmi v cudzine vyššie overenie, tzv. apostil.

  Kde získať apostilovaný rodný list?

  Rovnopis rodného listu Vám vystaví matrika. 

  Osvedčenie rodného listu formou apostily robí obvodný úrad. 

  Tretia strana: preklad rodného listu do cudzieho jazyka. 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Podpis a pečiatku súdneho prekladateľa osvedčí formou apostilykrajský súd, v zozname ktorého je prekladateľ zapísaný. 

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu rodného listu pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na rub tejto strany cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď už mám apostilovaný rodný list?

  1. Apostilovaný rodný list je potrebné naskenovať z oboch strán. 

  2. Sken rodného listu určeného na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk.

  3. Zvolíte cieľový jazyk prekladu. 

  4. Podľa cieľového jazyka a spôsobu doručenia a vyzdvihnutia rodného listu Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad rodného listu do angličtiny s osobným vyzdvihnutím v Bratislave

  Vybavenie: na počkanie v kancelárii ILUMINATA s.r.o. na Dunajskej 68 v čase od 10:00 hod. do 18:00 hod. oproti telefonickej rezervácii termínu na čísle 0903 615 028. 

  Po rezervácii termínu pošlete scan prekladu. 

  Obdržíte e-faktúru. 

  Preklad si môžete vyzdvihnúť do 1 hod. od pripísania úhrady na náš účet.

  Nezabudnite doniesť apostilovaný originál.   

Súvisiace produkty