Preklad DOKLADu O ŠKODOVOM PRIEBEHU

Preklad DOKLADu O ŠKODOVOM PRIEBEHU

EUR 15.00 ZA NORMOSTRANU
Na požiadanie
Štandardný produkt
33

Potvrdenie Vašej poisťovne o Vašej histórii ako vodiča

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovňu o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzťahu. Poisťovňa je povinná tento doklad vydať do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného. 

  Praktická rada: Uvedené právo ma poistený i počas trvania zmluvného vzťahu a je potrebné ho odlíšiť od povinnosti poisťovne vydať takýto doklad pri ukončení zmluvného vzťahu. 

  Poisťovňa je povinná do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti.

  Tento doklad sa použije pri určení bonusu / malusu pri nasledovnom poistení. 

  Okolité krajiny nevyžadujú úradný preklad dokladu o (bez)škodovom priebehu, preto ho po objednaní dostanete mailom. Ak by bolo treba preklad dodatočne úradne overiť, doplatok je 10 EUR. 

   

Súvisiace produkty