Preklad VEDECKého ČLÁNku

Preklad VEDECKého ČLÁNku

VYPOČÍTAŤ CENU
Na požiadanie
Individuálny produkt
26

Vedecký článok alebo odborný článok je publikovaná správa popisujúca nové poznatky a vedomosti z daného vedného odboru. Spravidla ide o texty publikované vo vedeckých časopisoch, ktoré dodržujú pravidelnú periodicitu a sú recenzované nezávislými hodnotiteľmi z daného vedného odboru.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • V našej praxi sme sa stretli s názorom vedeckých pracovníkov, že si preklad radšej vyhotovia sami, pretože prekladateľ neovláda ich terminológiu. Dovoľte nám vyvrátiť Vaše obavy. V prvom rade treba povedať, že štylisticky, syntakticky, gramaticky a pragmaticky Váš článok spracuje profesionálny prekladateľ vo vysokej výpovednej kvalite. Ako teda riešime problém terminologický?

  Ľudsky. Opýtame sa Vás. 

  Súčasťou prekladateľského procesu v našej spoločnosti je tvorba terminologického glosára. Po vyhotovení prekladu, avšak pred jeho doručením klientovi, tento glosár posielame na nahliadnutie a opravu / doplnenie / konzultáciu. 

  Všetky pripomienky obratom zakomponujeme do hotového translátu a zároveň do klientovho glosára, ktorý uchovávame na použitie pri ďalších zákazkách. Pri dlhodobej spolupráci sa tak každý preklad zlepšuje, skracuje sa doba jeho dodania, resp. dopĺňania a zvyšuje sa pocit klientovej a našej spokojnosti. 

  Príjemnou skutočnosťou je aj nižšia cena prekladu po dosiahnutí objemových míľnikov.

  V našej práci niet nad poskytnutú súčinnosť. Prekladateľ a klient pracujú ako jeden tím. 

   

Súvisiace produkty