Preklad DOKLADov NA PRIHLÁSENIE VOZIDLA

Preklad DOKLADov NA PRIHLÁSENIE VOZIDLA

VYPOČÍTAŤ CENU
Na požiadanie
Individuálny produkt
11

https://prihlasenieauta.sk/prihlasenie-dovezeneho-auta/ Ktoré doklady je potrebné preložiť na prihlásenie dovezeného auta? Úradný preklad dokladov na prihlásenie vozidla dovezeného zo zahraničia pozostáva z prekladu kúpno-predajnej zmluvy a technického preukazu vozidla.

 • Záruka 100% spokojnosti
 • Flexibilné dodanie služieb
 • Rýchly serves

 • Oficiálny preklad dokladov na prihlásenie vozidla zviaže prekladateľ buď so skenom alebo s originálom dokladov, pričom celý dokument opatrí odtlačkom svojej okrúhlej úradnej pečiatky. 

  Titulná strana: uvádza údaje úradného prekladateľa a údaje zadávateľa. 

  Údaje zadávateľa musia obsahovať: Meno, priezvisko a bydlisko osoby, ktorá preklad kúpno-predajnej zmluvy a technického preukazu objednáva. 

  Druhá strana:  postačuje sken dokladov k vozidlu 

  Doklady na prihlásenie vozidla zo zahraničia stačí na  príslušnom okresnom dopravnom inšpektoráte predložiť na nahliadnutie spolu  s ich úradným prekladom, ktorý môže byť zviazaný s kópiou alebo skenom dokladov.  

  Tretia strana: preklad nadobúdacieho dokladu a technického preukazu 

  Preklad musí vyhotoviť úradný prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.    

  Štvrtá strana: prekladateľská doložka súdneho prekladateľa. Posledná strana úradného prekladu dokladov na prihlásenie vozidla pozostáva z prekladateľskej doložky v slovenskom a cudzom jazyku. Nesie odtlačok oficiálnej pečiatky prekladateľa a jeho podpis. Odtlačok pečiatky sa dáva aj na zadnú stranu posledného listu prekladu cez konce trikolóry, ktorou je celý úradný dokument zviazaný. 

  Čo robiť, keď som doviezol vozidlo zo zahraničia a chcem ho prihlásiť do evidencie?

  1. Je potrebné naskenovať všetky strany technického preukazu a kúpno-predajnej zmluvy. 

  2. Skendokladov určených na preklad nám môžete doručiť cez e-shop www.najrychlejsipreklad.sk alebo mailom na adresu info@najrychlejsipreklad.sk

  3. Za cieľový jazyk prekladu zvolíte slovenčinu. 

  4. Podľa spôsobu doručenia a vyzdvihnutia dokladov na prihlásenie vozidla Vám vystavíme faktúru za preklad s uvedením termínu vyhotovenia. 

  PRÍKLAD: 

  Požiadavka: preklad dokladov na prihlásenie vozidla z nemčiny so zaslaním prekladu poštou na adresu v SR 

  Vybavenie: 

  1. sken prekladu nám pošlite niektorým z hore uvedených spôsobov 

  2. obdržíte e-faktúru. 

  3. preklad Vám pošleme prvou triedou doporučene (zvyčajne) do 24 hod. od pripísania úhrady na náš účet

Súvisiace produkty