VYPOČÍTAŤ CENU

Manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením snúbencov pred matričným úradom (príslušným podľa miesta trvalého pobytu, alebo na základe povolenia pred iným matričným úradom alebo na inom vhodnom mieste), alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo. Pokiaľ cudzinec neovláda slovenský jazyk, toto vyhlásenie musí byť tlmočené.

Kategória produktov: Rôzne

  • Individuálny produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

Stručný opis akademického alebo profesionálneho života

Kategória produktov: Rôzne

  • Individuálny produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

Motivačný list je typ dokumentu, ktorý má napomôcť uchádzačovi dostať sa do užšieho výberu. Jeho hlavným cieľom je dostať sa na osobný pohovor.

Kategória produktov: Rôzne

  • Individuálny produkt
EUR 25.00

Prehlásenie výrobcu o CE zhode výrobku

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Potrebuje Váš kontakt schengenské víza?

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 15.00

Potvrdenie Vašej poisťovne o Vašej histórii ako vodiča

Kategória produktov: Rôzne

  • Štandardný produkt