EUR 25.00

je doklad o odbornej spôsobilosti nadobudnutej štúdiom na strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti. Vydáva sa v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) a b) a § 90 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) http://www.epi.sk/zz/2008-245

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Pre výmenných študentov a vysokoškolákov

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

Internetová stránka alebo webová stránka je prezentácia Vašej spoločnosti, organizácie, združenia či iného subjektu na internete.

Kategória produktov: Obchodný text

  • Individuálny produkt
EUR 25.00

Živnosť je najčastejšie využívaným oprávnením na podnikanie pre fyzické aj právnické osoby. Ohlásenie živnosti môžete urobiť osobne na odbore živnostenského podnikania okresného úradu alebo elektronicky cez elektronickú službu založenia živnosti dostupnú na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Doklad o úmrtí osoby.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

je zápisnica, ktorú spisuje notár buď o právnych úkonoch alebo ako osvedčenie rôznych právnych skutočností.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Individuálny produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

Týmto spôsobom si môžete zakúpiť preklad ľubovoľného textu, ktorý nespadá do štandardných kategórií najbežnejšie nakupovaných produktov.

Kategória produktov: Rôzne

  • Individuálny produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

Vedecký článok alebo odborný článok je publikovaná správa popisujúca nové poznatky a vedomosti z daného vedného odboru. Spravidla ide o texty publikované vo vedeckých časopisoch, ktoré dodržujú pravidelnú periodicitu a sú recenzované nezávislými hodnotiteľmi z daného vedného odboru.

Kategória produktov: Akademický text

  • Individuálny produkt