VYPOČÍTAŤ CENU

https://prihlasenieauta.sk/prihlasenie-dovezeneho-auta/ Ktoré doklady je potrebné preložiť na prihlásenie dovezeného auta? Úradný preklad dokladov na prihlásenie vozidla dovezeného zo zahraničia pozostáva z prekladu kúpno-predajnej zmluvy a technického preukazu vozidla.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Individuálny produkt
EUR 25.00

je potrebné doložiť pri žiadaní prídavku na dieťa alebo daňového bonusu, či na iné úradné účely.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Uzavreli ste manželstvo a jeden z Vás je cudzinec. Ako postupovať, ak potrebujete preklad sobášneho listu.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
VYPOČÍTAŤ CENU

a/lebo zakladateľská listina akciovej spoločnosti je súčasťou zbierky listín, ktorú spravuje obchodný register: www.orsr.sk. Ide o register firiem, väčšinu ktorých tvoria spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a komanditná spoločnosť.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Individuálny produkt
EUR 50.00

Úradný preload výpisu z obchodného registra na počkanie

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Výpis z registra trestov je dokladom o Vašej trestnej bezúhonnosti.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ak oň zamestnanec požiada v zákonom stanovenej lehote a predloží k jeho vykonaniu všetky potrebné doklady. Zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť doklad o vyplatení príjmu zamestnancovi, ktorému v zdaňovacom období vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt
EUR 25.00

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Kategória produktov: Úradné listiny

  • Štandardný produkt