My nie. Preklad je častokrát vecou štýlu. Uchopenia myšlienky. Náhľadu. A manipulácie. Príklad: Klient priniesol certifikát, na ktorom bolo (názov inštitúcie a školenia je z dôvodu zachovania tlmočníckeho tajomstva vymyslený) FATBOY'S© FOUNDATION CERTIFICATE OF LEVITATION SKILLS. Vravím klientovi: "foundation" môžeme preložiť ako Osvedčenie nadácie FATBOY'S © o levitačných zručnostiach alebo FATBOY'S© osvedčenie o základných levitačných zručnostiach. Ja by som volila a), pretože tento preklad nerobí zrejmým, že Vaše zručnosti sú iba základné. ;-) Klient bol však nanajvýš čestný a trval na preklade b). Z uvedeného dôvodu posielame úradné preklady pred ich tlačou a viazaním na nahliadnutie klientovi. Aby sme mu neposkytovali marketing, o ktorý nestojí. Alebo inak nepresadili svoj pohľad v rozpore s väčšinovým výkladom prostredia, z ktorého text vzišiel. Konečné rozhodnutie ponechávame na klientovi. Preklad totiž nie je cieľ, ako nedávno napísal istý kolega z branže. Preklad je prostriedok na dosiahnutie Vášho cieľa. A ten poznáte najlepšie Vy sami. Preto rešpektujeme Vašu voľbu pokiaľ to, samozrejme, jazykové prostriedky dovoľujú. Ak Vám bude nabudúce niekto ponúkať „proklientsky“ prístup, skúste sa ho opýtať, ako vyzerá v praxi. U nás už viete.