Preklad je duševné vlastníctvo autora - prekladateľa. V našej firme neustále rozmýšľame nad tým, ako Vám "pribaliť" darček k Vašej objednávke. Nie nejakú promo vzorku, ale skutočnú hodnotu navyše. Preto Vám na želanie poskytneme preklady z / do angličtiny aj v (editovateľnej) elektronickej forme spolu so súhlasom použiť dielo alebo jeho časť na vlastné účely, čo sa môže hodiť najmä advokátom. Ak nám dáte preložiť generický text, ktorý s miernymi obmenami môžete aplikovať viackrát, zaplatíte iba za dopreklad. 

Zároveň máme veľa klientov - súkromných osôb - ktorí žijú v zahraničí a potrebujú z hľadiska lexiky, gramatiky a štylistiky nenáročný preklad na úradné účely. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch dovoľuje, aby si jazykovo zdatný klient svoj text preložil aj sám, pričom mu úradný prekladateľ urobí iba jeho korekciu, ktorú vyúčtuje lacnejšie. Samozrejme, za predpokladu, že rozsah zmien neprekročí 30%. Záleží nám na tom, aby ste platili čo najmenej a my vedeli obslúžiť v rovnakom čase viac klientov. Vyhotoviť preklad jednej normostrany "z gruntu" môže teoreticky zabrať prekladateľovi pol hodiny, za čo si vyúčtuje 20 EUR. Za ten čas však vie urobiť korekciu 3 normostrán x 10 EUR. Klient platí polovicu, prekladateľ inkasuje o tretinu viac za rovnaký čas. We care to share, a Vy tiež zdieľajte. Žijeme predsa v zdieľanej ekonomike. ;-)