Prečo sa firma zaoberajúca prekladmi volá ILUMINATA?

Inšpiráciou pre vznik názvu bola kniha z 9. storočia - Book of Kells. Ide o ozdobný rukopis, v angličtine "illuminated manuscript", štyroch evanjelií a Nového zákona. Obsah takéhoto diela v našich kultúrnych podmienkach je notoricky známy. Mňa však pri hľadaní vhodného loga zaujímala forma. Mala som jasnú predstavu, že logo bude písmeno "L". Vo firme sa nezaoberáme iba prekladmi, preto T alebo P nie je výstižné. Študujeme a skúmame jazykové kombinácie na lingvistickej úrovni, prevažuje angličtina. L preto značí "language", ale aj "linguistics" a "logos". To posledné podľa jungovskej psychológie "princíp rozumu a úsudku, spojený s animom" - v translatológii principiálna požiadavka. Úlohou loga je zaujať. Umelo vytvoriť odlišnosť rovnakého. Ozdobné L túto funkciu spĺňa. Podľa psychologičky zaoberajúcej sa grafológiou, Zity Michlerovej (https://zivot.pluska.sk/rozhovory/jeden-znak-rukopise-napriklad-velke-pismeno-moze-mat-u-roznych-pisatelov-rozne-vyznamy-hovori-psychologicka) "ozdobné písmo, ktoré doslova ruší jeho čitateľnosť, môže znamenať potrebu urobiť dojem a snahu o sebaprezentáciu či nepraktickosť." Áno, je veľmi nepraktické skúsiť naše logo okopírovať. :-) Ostatné súhlasí. "Veľkosť písma môže napríklad znamenať, aký životný priestor zaberáme, ako sa k nemu staviame a akí sme energickí." Naše L signalizuje našu snahu o dominanciu nielen na trhu, ale aj na akademickej pôde v oblasti translatológie. V tej má slovenská  tradícia celosvetové uznanie. Je však prekonaná a súčasné výzvy majú potenciál veľkého dopadu. Forma je teda súčasť obsahu. Sémantika slova "illuminate" asociuje osvetlenie, objasnenie. Prekladateľ tak svojou činnosťou objasňuje význam cudzojazyčného textu jeho prijímateľovi. Celý tu popísaný myšlienkový proces sa odohral na živnostenskom úrade pri vypĺňaní tlačiva, kde som si nevšimla riadok: obchodný názov. Pani jedným pohľadom prebehla žiadosť a prísne riekla: meno?! "Ale veď tam mám meno..." "OBCHODNÉ meno!!!" Aaaa(auto), ILUMINATA. To bolo na jar 2007. V lete vyšiel preklad DaVinciho kódu. Lepšiu publicitu sme si nemohli želať... :-P