Angličtina sa stala globálnym jazykom. Nie je to však iba jazyk popu, IT a medzinárodnej diplomatickej a obchodnej komunikácie. Je to tiež jazyk medzinárodného zločinu, od počítačovej kriminality, phishingu a podvodov online (Brody a kol. 2007; Fette a kol.2007; Zheng a kol.2003) po medzinárodný terorizmus. Z tohto dôvodu sa identifikácia rodného jazyka stáva čoraz dôležitejšou, prakticky použiteľnou oblasťou aplikovanej lingvistiky. Existuje niekoľko indícií ako zistiť, že autor anonymného textu napísaného v angličtine nie je rodeným hovoriacim (ako aj to, aký je jeho rodný jazyk). Sú to, napr., chybné alebo neobvyklé gramatické konštrukcie, doslovne preložené frazémy a jazykové floskuly, ktoré znejú rodenému hovoriacemu neprirodzene, neobvyklá voľba predložiek, chýbajúce členy (napr. v slovanských jazykoch) alebo ich prítomnosť tam, kde sa nevyžadujú (napr. v románskych jazykoch) a pod. 
Neterorizujte čitateľov svojich anglických textov. Nechajte ich prejsť profesionálnou korekciou. ;-)