Ak sa chystáte uzavrieť sobáš s cudzincom v zahraničí, potrebujete POTVRDENIE O OSOBNOM STAVE. Takéto potvrdenia kedysi vystavovala matrika. Dnes zo Slovenska žiadne oficiálne potvrdenie nedostanete, vystačíte si však s čestným prehlásením. Ideálne napísať si ho v jazyku krajiny sobáša, pretože Váš podpis na prehlásení musí overiť notár. Alebo Vám ako prehlásenie, tak notárske osvedčenie, preložíme my. Pozor, preklad sa viaže s originálom prehlásenia! Poslať nám fotku nestačí.