Ak ste v cudzine stretli po rozvode konečne toho pravého, alebo ste sa v zahraničí rozviedli a tú pravú ste našli v susednej dedine, možno budete chcieť uzavrieť druhé manželstvo. Či sa tak chystáte urobiť doma alebo v cudzom štáte, ako doklad o Vašej spôsobilosti na tento právny úkon budete potrebovať preklad svojho rozsudku o rozvode. Rovnako si pre istotu treba zadovážiť preklad rozsudku, ak cestujete mimo SR s deťmi, ktoré Vám boli zverené do starostlivosti, avšak majú iné priezvisko ako Vy v prípade, že ste sa vrátili k užívaniu svojho dievčenského mena. Aby ste ušetrili čas aj peniaze, s prekladom stačí zviazať prvú stranu rozsudku, kde sa uvádza, že rozsudok je právoplatný, manželstvo je rozvedené a deti sa na čas po rozvode zverujú do starostlivosti matky / otca, striedavej starostlivosti. V poslednom prípade môže byť potrebný preklad súhlasu druhého rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia. Podpis na takomto súhlase musí byť osvedčený notárom. Prekladá sa súhlas aj notárske osvedčenie. U nás na počkanie, najdlhšie do 24 hod. Všetkým šťastne rozvedeným prajeme krásne leto a radi odtlmočíme aj nový sobášny obrad, ak ste to nestihli v máji.