Milé dámy, vážení páni, 

rozhodli ste sa povedať svoje áno cudzincovi / cudzinke? Vedzte teda, že dobrodružstvo sa začína ešte pred sobášom. 

Na jeho uskutočnenie v zahraničí je potrebné navštíviť kým ste doma hneď niekoľko inštitúcií (ale nie veľa a navyše

môžeme niektoré návštevy absolvovať za Vás). 

V prvom rade budete potrebovať apostilovaný duplikát Vášho rodného listu. Ten Vám vydá matrika. 

Druhým dokumentom je čestné vyhlásenie o osobnom 

stave. To si musíte napísať sami.

Vzor čestného vyhlásenia 

nájdete TU. Čestné vyhlásenie podpíšete pred notárom, 

ktorý na ňom osvedčí Váš podpis. 

S takto pripravenými listinami sa dostavíte za úradným

prekladateľom. Apostily sa neprekladajú, vydávajú sa

dvojjazyčné. Úradný prekladateľ Vám vyhotoví - a s Vami 

dodanými originálmi zviaže - preklad oboch listín. 

Následne je potrebné čestné vyhlásenie apostilovať na 

Krajskom súde. Krajský súd potvrdzuje oprávnenosť 

ako notára, tak prekladateľa. 

Čo môžeme pre Vás urobiť my: 

1) samotné preklady

2) zabezpečenie apostily na čestnom vyhlásení. 

3) zablahoželať Vám k Vášmu dobrému výberu. 