Náš klient, internetový obchod aktuálne pôsobiaci v 10 európskych krajinách, sa na nás obrátil s touto otázkou: 

„Ak by ste mi vedeli poradiť, či v krajinách ako Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia prípadne Francúzsko a Taliansko je MDŽ populárny a oslavuje sa.“

A to nás priviedlo na myšlienku predstaviť Vám lokalizáciu. Pretože odpoveď na danú otázku samotný prekladateľ vedieť nemusí. 

Lokalizácia je proces prispôsobenia prekladu o výrobku konkrétnej krajine alebo regiónu. Ide o druhú fázu rozsiahlejšieho procesu prekladu a kultúrnej adaptácie (pre konkrétne krajiny, regióny, kultúry alebo skupiny), aby sa zohľadnili rozdiely na rôznych trhoch, proces známy ako internacionalizácia a lokalizácia.

Jazyková lokalizácia sa líši od prekladateľskej činnosti, pretože zahŕňa komplexné štúdium – v našom prípade komplexnú znalosť - cieľovej kultúry, ktorá nám umožňuje zvoliť takú jazykovú prezentáciu výrobku, aká zodpovedá miestnym potrebám / očakávaniam / zvyklostiam. Lokalizácia ako predmet činnosti sa tiež označuje L10N.

Proces lokalizácie sa najčastejšie vzťahuje na kultúrne prispôsobenie a preklad softvéruvideohierwebových stránok a technickej komunikácie, ako aj na audio/voiceovervideo alebo iný multimediálny obsah, a menej často na akýkoľvek písomný preklad (ktorý môže zahŕňať aj kultúrne adaptačné procesy). Lokalizácia sa môže použiť pre regióny alebo krajiny, kde ľudia hovoria rôznymi jazykmi alebo kde sa hovorí rovnakým jazykom. Napríklad v NemeckuRakúskuŠvajčiarsku a Belgicku sa hovorí rôznymi dialektmi nemčiny s rôznymi ustálenými formami vyjadrovania. 

Lokalizácia nemôže byť dokonalá, ak Vám chýba natívny konzultant domorodej kultúry (niekedy ani vtedy nie, ale riziko je podstatne nižšie). Preto sú konečnými redaktormi našich prekladov webových stránok alebo iného obsahu určeného na lokalizáciu relevantní rodení hovoriaci. Sieť spoľahlivých profesionálnych spolupracovníkov sa vytvára dlhé roky. Takže ak si pri preklade vystačíte s Google translate, s lokalizáciou už musíte voľky-nevoľky k LSP = language service provider, teda poskytovateľovi jazykových služieb. Zamapätateľným príkladom je slovenský spôsob prekladu skratky Z.z. = Zbierky zákonov ako Coll. (od collection). V lokalizovanom preklade nájdete miesto toho výraz „Statutes“ podľa akejkoľvek definície dostupnej na internete, ako napríklad: A statute is a law enacted by a legislature. Statutes are also called acts, such as the Civil Rights Act of 1964. V praxi platí: všetci vieme po (doplňte si cudzí jazyk), ale nie všetci rovnako dobre. Kvalita je podmienená hlbšou znalosťou. Znalosť kultúrnych rozdielov Vášho poskytovateľa jazykových služieb Vám ušetrí čas, námahu a peniaze.