Ako nakupovať jazykové služby

Medzi jazykové služby patrí výučba cudzieho jazyka, neúradný alebo úradný preklad, korekcia preloženého textu, jeho lokalizácia do miestnej verzie jazyka, rôzne typy tlmočenia, cielená príprava na medzinárodné testy z cudzieho jazyka a pod. 

Pri nákupe jazykových služieb, ak ste tak ešte nerobili, sa Vám môže z ponuky na internete "zatočiť hlava". Ako si vybrať závisí od konkrétnej potreby individuálneho klienta. 

1. Ak Vám ide o ČAS: zastaralou praktikou u mnohých poskytovateľov jazykových služieb je účtovanie príplatku za rýchlosť. Hľadajte poskytovateľa, ktorý je ochotný preklad vyhotoviť obratom za štandardnú, trhovú cenu. Cena úradných prekladov je napríklad určená Vyhláškou 491/2004 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-491
Treba pamätať na to, že zákon síce účtovať príplatok za rýchlosť umožňuje, ale neprikazuje. 

2. Ak Vám ide o KVALITU: výstražným znamením by pre Vás mala byť požiadavka prekladateľa alebo agentúry účtovať príplatok za "odborný text". My, prekladatelia, prekladáme iba odborné texty. Skúsený prekladateľ pracuje v CAT softvéri (počítačom podporovaný preklad), disponuje rozsiahlymi terminologickými databankami a má k dispozícii externých konzultantov alebo Vás pozve spolupodieľať sa na finálnej verzii prekladu Vašimi odbornými zásahmi do textu. 

3. Ak Vám ide o PENIAZE: platí staré dobré príslovie "Nie som tak bohatý, aby som si mohol dovoliť lacné služby", pokiaľ, samozrejme, nie sú štandardizovanej povahy (rodné listy, technické preukazy a pod.)