Geniálne prekladateľské činy mali niekedy veľmi prozaické pozadie.

Jeden z najvýznamnejších prekladateľov v dejinách ľudstva, nemecký reformátor Martin Luther, sa musel skrývať, pretože bola proti nemu vydaná pápežská kliatba /resp. sa vyhýbal masovému testovaniu na mor a teda nemal príslušnú priepustku na slobodu/. V prestrojení a pod cudzou identitou /odtiaľ motivácia pre dnešné GDPR/ unikol pred trestom do úkrytu na hrade Wartburg /aj rovnomenné auto vyzerá ako zo stredoveku/. Pretože mu v samote komôrky začala chýbať zmysluplná činnosť /a nemal heslo na wifi/, pustil sa do prekladania Starého a Nového zákona. Z núdze sa stala cnosť a výsledkom bol geniálny tvorivý čin, ktorý zásadne ovplyvnil nielen protestantskú cirkev, ale dodnes aj jazyk a štýl nemčiny /Nemci, prosíme Vás, už to viac nekomplikujte!/ Prekladal desať strán denne /nepoužíval strojový preklad/ a za dvanásť rokov vznikla, bola zredigovaná a vydaná prevratne nová nemecká Biblia. /my dodávame za polovicu času/. 

 

Text /bez dovetkov/ prevzatý z publikácie Studia Translatologica Bratislavensia, autorka Jana Rakšányiová