Aktuálne sa niektorí skúšame naučiť cudzí jazyk.

Ak ste jeden z tých, ktorí spoločenskú izoláciu využívajú na sebarozvoj, prosím, podeľte sa o svoje tipy, triky a webstránky.

Naši klienti sa pustili do tohto experimentu: na stránke http://www.wordfrequency.info je frekvenčný zoznam. Obsahuje 5000 najpoužívanejších slov v ENG - zoznam treba vytlačiť a slová si preložiť, pričom ekvivalent napíšte rukou. Písanie rukou stimuluje pamäť.

Korpusové štatistiky svetových jazykov uvádzajú, že v korpuse, ktorý obsahuje 100 miliónov textových jednotiek, sa 8 tisíc jednotiek nachádza v 95 percentách textu a zvyšných 5 percent reprezentuje 500 tisíc jednotiek. Ak si po osvojení prvých 5000 slov pridáte frekvenčne nasledujúcich 3000, Vaša slovná zásoba sa nebude líšiť od slovnej zásoby rodeného hovoriaceho. 

Gramatiku je treba mať napočúvanú - osadenie časov, podmienok atď. v kontexte. Tak, ako sa ju učia deti. Druhý krok je teda vytvoriť si večer nový zvyk: hodinu pozerať filmy vo Vašom cieľovom jazyku s titulkami. V priemere je potrebné prísť do kontaktu so slovom aspoň 10x, aby ho človek odpočul / rozpoznal a 20x, aby mu samo "prišlo na jazyk". To je rozdiel medzi pasívnou a aktívnou slovnou zásobou. Ak máte jazyk dostatočne napočúvaný / načítaný, naučené začne akoby mimovoľne a spontánne vychádzať na povrch - začnete hovoriť.

Tretí krok je raz v roku odísť min. na 2 T do pôvodného prostredia cudzieho jazyka a "ponoriť sa". Naša spoločnosť spolupracuje s viacerými renomovanými jazykovými školami v Anglicku, zvlášť pre študentov od 12 do 17 rokov a zvlášť pre dospelých. Držme si palce, aby sme si takto o rok blahoželali k novému životnému míľniku, ktorým zvládnutie cudzieho jazyka jednoznačne je. ;-)