Na čo si dávať pozor pri preklade listín vyhotovených v inej ako latinskej abecede. 
Ak zadávate preklad do slovenského jazyka týkajúci sa osôb, ktorých mená, priezviská, miesto narodenia a iné osobné údaje sú v dokladoch uvedené v inej ako latinskej abecede (ide najmä o jazyky: bulharský, srbský, hebrejský, arabský, grécky, arménsky, perzský, ruský, ukrajinský, čínsky, japonský, kórejský, vietnamský atď.), smerodajné je dodať spolu s listinami na preklad aj fotokópiu tej strany cestovného pasu, kde sa osobné údaje uvádzajú v pôvodnom aj anglickom / francúzskom jazyku. Bez ohľadu na preferencie prekladateľa je pri prepise údajov nevyhnutné riadiť sa pasovou predlohou, dokonca aj vtedy, ak sa na iných listinách od pasu mená alebo ďalšie údaje odlišujú. Hlavný riadiaci a principiálny dokument na prepis osobných údajov je cestovný pas.